פרשת נשא - ברכת הפרשה בזכות שבועות שקדמה לה

ברכת הכהנים - שורש כל הברכות

תכלית האדם - להמשיך הארת ה' בעולם

האדם - מרכבה לגילוי העולם - כך העולם הינו מרכבה לגילוי שלו...

גוף / נפש / מחשבה דיבור ומעשה - הכל דוחף אותנו לגילוי ה' / האמת

השיא - הארת פנים - חיוך של כהנים - חיוך של ה' אליך

הנקודות הטובות שבליבנו - הם פני ה' - חלק אלוקה ממעל שבי...

הנקודות נמצאות - צריך לעוררן - והן מעלות את החן... (תורה א' מוהרן)

טללי חיים -  יסוד ברכת הכהנים - מכח ארון הקודש ומכח הברכה שניתנה לישראל - אין כחם אלא בפה (הדיבור כלי לשפע)

וזה נמשך מכח ה'...כח עצום שהוא לא שלך...

ככל שיותר מרפה / מתבטל - הינך יותר חזק... (הפוך מהעולם)

ה' "עף על עצמו" דרכך...

וכפי גודל האמונה והשיעור שבליבך - כך מושך ההשפעה

-> תלוי בעומק האהבה... תחושת אהבת ה' שלך ואליך מאת ה'

מקור הברכה - חיבור מימד החומרי למקורו הרוחני

גילוי עומק אהבת ה' לישראל

תזכור מי אתה... ומשם תברך

זוהר משתף...

@&ניגון @& - היגלה נא...

קבלת התורה שלי

זמן נתניה לחוד וזמן קבלה לחוד...

הארת האותיות.

 - הגויים מעוררים אותנו

- לקבל דרך נק. הילד שלי - קבלה מהעולם / מה'.

- ירידה -שבירת האחיזות - יסורים - פער בין דבקות לשכל החוזר - הריפוי חידוש תורה במהלך הביטול - השגות ליומיום (סה' מוהרן)

גוד שבס

@&ניגון @& - אדרבא

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו