חנוכה מדבר על האור עצמו

1. הנקודה היהודית - שמחה - ביטוי לקשר עם ה'

2. מסירות נפש - ללכת נגד ההרגל - זה מעל המידות

לעורר את עצמנו לחג - לחפש את מה שאתה לא מכיר בעצמך...מקום חדש...

חיבור הלכה למעשה : - הלל והודיה, - לשם ייחוד..., - לילה ראשון, - להדליק התלהבות ליבו, - זמן ההדלקה, - איש וביתו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו