פורים ומבחן האמונה והתפיסה שלי של החג

התבטלות לצדיקים , למציאות ולאלוקות

עפ"י דעת תורה - אני איני ראוי לבוא אל ה'.... כאשר אבדתי אבדתי... אני בא !

אסתר - התבודדות

מגיעה למלך - ולא ביקשה דבר...עצם הקשר...

כל מי שפושט יד - נותנים לו....להתפלל ולבקש...

אור של אהבה

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו