יתרו - ההתגלות הכי גדולה מגיעה דווקא מהתרחקות, דווקא כשיש יותר ריחוק, כך הקרבה המסתתרת יותר גדולה

האדמו"ר הזקן - במתן תורה ניתן בישראל הכוח לקבל את התורה, דהיינו להמשיך גילוי אור הקב"ה בתורה ובמצוות, וע"י התורה והמצוות מתגלה אור הקב"ה בנפש האדם.

האם זה קשור אלי ?! לשאוף לגדלות מאידך להתמודד עם מה שקורה לי עכשיו... - נשיאת ההפכים

להקשיב לנקודה של התורה שנאמרת, ולראות איפה זה פוגש אותי וממילא איפה אני משתנה בעקבות הדברים...

3 בחינות באדם - נפש, רוח ונשמה - איפה הגדלות נמצאת ?! - כשאני קשוב לנשמה או במעבר התמידי בין הנפש לנשמה.

חיבור לאותיות התורה... דרך הדיבור (הרחב פיך ואמלאהו...)

 

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו