חלבן - תפילה, מקדש, שכינתה

עבודת אברהם - שמחים באמת

כשרואים את הריחוק, אזי מתקרבים,מכיוון שיורד הדימיון לקירבה, ואז משתדלים להתקרב עוד

מחפשים קשר נצחי עם ה' ולא סיפוק לאגו או לחלק הבהמי המתענג...

היסורים מגבירים את העבודה - לשים לב שזה ללא קפדנות וירידה עצמית

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו