מוהר"ן לד' - הכנת הכלים ע"י הדיבור

אות ג' - "למה צריך לתפילה...ה' יודע מחשבות... הדיבור הוא כלי השפע...שבהם מקבלים השפע..."

רבי נחמן היה מדבר עם ה' בסעודה 3, מדבר מאליו, הטה אוזנו לדברי תורתו... ממנו ומעצמו...

פה- צדיק , לב - ענף / מקבל

שפע - גילוי ה' אלי בעת הזאת.

למה אין דיבורים - בגלל החרפות והביזיונות שבליבי

לדבר עם ה' כמו עם חבר טוב אמיתי - רוח ממללה

הדיבור משמש כלי לשפע העליון ממנו - זוכה לקבל מצינורות השפע

התהליך: הגעת שפע בתחילה למח / רוחני -> יש מסך מעקב -> גשמיות - שפע עד הנפש

ע"מ לפתוח את המסך לעשות בו פתחים - תלוי בפה והדיבור

חלקי הדיבור :

1. הבל - אור שלא התלבש בכלי (אותיות) - נשימה

2. קול - התלבשות השפע בכלי / צעקת הלב

3. דיבור - חיתוך השפע ב-5 מוצאות הפה

ייראת שמיים - התלבשות ההבל בקול ודיבור

אורי משתף...

נוכחות מוחלטת ברגע העכשוי

גיתי משתף

התגלות אור האהבה...

נגון של פורים...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו