המשך לימוד הלכות על ברכות

קרליבך - מעילו של הרבי מאלכסנדה

ניגון סיום...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו