הנהגת הידיעה - שהכל ממנו

הנהגת הבחירה - שהכל נסתר ממנו - כאילו ממני

ישראל - מחברים בין העולמות, ע"י הבחירה מגלים האלוקות שקיימת

תכלית הידיעה - אמונה בפרט

כל המציאות שיחה עם ה', שפע - חסד שבשכינה, "עניות" - גבורה שבשכינה

חסרונות בשכינה הינן חסרונות שה' מגלה לך - דרכך

כשפתאום לא  מאיר - גם מאת ה', להתעורר, כמנוע לעבודה, ולחבר את תחושתך לה'

זה מתאפשר ע"י - "חייב כל אדם לראות את עצמו..." לזהות את תחושותיך - מה עובר עליך. (מרגיש, חושב, רוצה)

היייחוד - חיבור כל צעד וצעד אליו יתברך, שפכי כמיים ליבך - שיחה עם ה' על הכל  - בפשטות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו