תבלענה בקירבנה - כח הקטרוג שבלב על עצם ההוויה שלך

אתה תופס אותו כ"רציני" למרות שהוא רק "כביכול"

התמודדות/מאבק מגלה את האדם שבתוככה

החושך מקרב

שיחות הר"ן ק"מ - קטנות האמונה לעומת היהודי הסגולי

שיחות הר"ן נא - רצון תקיף וחזק להתקרב לה'

אומץ רוחני לעמוד מול הנקודה שלך

למצוא "מנוחה" בתוך התקיפה

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו