להיות ניצבים מול השנה החדשה

להתקבץ יחד באהבה - להתכלל באהבה בתוך הקדושה העליונה - קודש הקודשים

אבן השתיה, השכל הכולל - וכך להחיות שכלו - אי אפשר לקבל תורה בלי הצדיקים

לרחם - מתנה - דעת - יישוב הדעת וטהרת הלב

דעת - הסתכלות נקייה על המציאות

יאוש - תפיסה מדומיינת של המציאות - שלא נייאש עצמינו - הדעת מעלה אותך

ומשם נמשך המתקה לכל אחד ואחד במקומו ביומו בשעתו.

בכל מקום וזמן יש זמן לה' יתברך אליך...

ניצב מול ה' כמו שאני - האור והחושך...

להתגבר בעבודת השם - אין לו לאדם אל את הרגע.

אני מוכן להיות - כמו שאני

להסכים שהמצב שלי הוא לא שלי - זה מה שה' מעביר דרכי

ה' מוציא דרכינו את האור ואת צער השכינה

השגת ראש השנה - אין לך מציאות משלך...

לפנות מקום ולהמליך את המלך.

"בפיך ולבבך לעשותו" - פה ולב - הכלים של היהודי

הפה יכול להוריד ולהוסיף משקל

מנסה לקרב את הלב לדיבור - דיבור בכנות

לפתח מקום עצמאי מול הקב"ה

השתנות עם 2 קטרים - דוחף ומונע

לאהוב את עצמך באמת

לה והמעיין - ראש השנה

אלול - ימי רצון וכיסופים לקדושה - לה' יתברך

להכין עצמו לקבלת קדושת הבריאה של השנה החדשה

אין קשר בין השנה שעברה לשנה החדשה - אור חדש מוחין חדשים

לשחרר את השנה הקודמת - לעמוד מול מה עברתי ולעמוד מול עצמך

במצבים החיצוניים והפנימיים

יש אור בתורה - ללמוד מתוך האות שלך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו