אור פורים - אור הגאולה העתידית - כל המערכת משוחררת לנק. הגילוי של האמת - הקדושה העצמית שלנו.

"כל ההתחלות היו בפסח ועכשיו.." ולא סיים

עכשיו - בכל רגע מתחילים מחדש - חוזרים לאור הפנימי שבי - לאור התשובה - חדש בכל רגע

מחיית עמלק באה לגלות את עומק הקדושה והקשר עם ה' - האם יש ה' בקירבנו ?!

כל מה שעובר עלי אלוקי - ואת זה אני מדבר עם ה' - על הכל.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו