פרשות יתרו ומשפטים - אור וכלי

גם מצוות בין אדם לחברו - הינן חלק ממתן תורה והינן מהות אלוקית בתוך האנושיות הפשוטה

בין אדם לחברו ובין אדם למקום - חד הם - שניהם אלוקות

כל ענייני עם ישראל, בחומריות וברוחניות - קודש קודשים

הסתכלות גויית/חיצונית  - אין קשר בין שמיים וארץ ולא ניתן להתקדש

התנזרות - רק נטייה לשמיים

עם ישראל - תובע את זיכוך העולם בהורדת העולה וגילוי הקדושה

ניגון על כלי נגינה מופלא - שווה האזנה....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו