רבי נתן - על הפרשה - המרגלים פגמו בצדיק המקשר עולמות תחתונים ועליונים

ובארץ ישראל דווקא יש את החיבור בעליונים לתחתונים

ואין שלמות כשרק נמצא למעלה בלי למטה כלל...

ועיקר שלמות הצדיק שנמצא בשתי הדרגות.

ארץ ישראל - מדרגת אמונה - מלכות - מדרגה "תחתונה"

מרגלים - דרגת דעת - כביכול מעל אמונה - לא היו מוכנים להצטמצם מהדעת לאמונה אל ה"לא יודע"...

אם היו מוכנים לשחרר את הדעת (לא לאחוז בידיעות) - היו זוכים יותר... לרצון הכולל, לדעת חדשה גדולה יותר

נדמה היה להם שאין ה' מקבל שעשועים מעבודות קטנות - אני לא מוכן להתמודד עם המקומות הנמוכים שלי ולהעלותם לה'...

היה להם (ולנו) - אנטרס פנימי לא ליפול לקטנות

הגדולה שלך - להרפות את הידיעה ולהגיע למקום יותר פנימי - ולהוריד את "השוחדים" הקטנים שלנו - שמשאירים אותנו במקומנו.

ופיתוח הרצון להתקרבות לצדיקים האמיתיים וחיים של אמת ודבקות בה' ובקדושה...

 

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו