יובל - מפגש עם בניה

מוהר"ן לג - "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב"...

שלום - סכסוך עם אנשים הינו סכסוך עם פנימיותך

"תמיד ימצא בו - השם יתברך"

הקב"ה מצמצם עצמו והלביש עצמו בעולמנו - תפקידנו להפשיט מלבושיו ע"מ לפגוש אותו

העיכוב על הלבוש - יוצר נפרדות

"יכול לאהוב עצמו עם ה' יתברך באהבה יתרה..."

אינטימיות עם האין סוף

התורה - מכתב אהבה

הרב קוק - קדושה ואהבה עצמית -  רגש לקיום

ל"להיות אהוב" יש השתקפות בחיים (מדדים)

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו