בני מחשבה טובה - מקום החבריה, מקום מקודש לרחיצת הנשמה

פרשה וארא - כשה"אני" חוזר למקומו - מגיע שמחה - עולם החרות

כששוכחים את עצמיותו - הכל נעשה מסופק (ספק)

מחויבות לקשר עם הנקודה הפנימית שלך !

לזמן את הלב - ללבב

לחזור למה שהייתה אבל ממקום משוחרר

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו