@#@ ניגון @#@

תנועת הליכה יחד

משה משתף

דור משתף

אסף משתף

יאיר משתף

זיהוי השלמת הנפש - לפי הביקורת והברור שעולה

הדעה - החלק החיצוני של הפנימיות שלך

כאשר הלב פתוח - נפתח קשב - ואזי יש קבלה (לקבל דן מן דן)

אלוני משתף ויובל מדייק אותו...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו