שיחה על הפשטת הלבושים

מוהר"ן לג / ד - מי האיש החפץ חיים...

לא ניתן להכיר את ה' אלא ע"י הצמצום והגבול

התגלות של ה' בעולם הגשמי דרך / בתוך התורה והמצוות

מצווה - גילוי אין סוף בתוך הסופי

מצווה - גילוי אהבתו של ה' אלי

הקב"ה אוהב את עצמו עם ישראל...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו