פרשה - "ויהיה בנסוע הארון..." " המתאוננים"

אויבים שלנו - אויבי ה'...

רש"י - לשון עלילה - לפרוש מאחרי המקום...-> שורש הבכיינות.

רבי נתן - העיקר הוא האמת

מי אוהב את האמת -> מחפש את האמת

הנפילות מחמת הריחוק מהאמת - שאומר לו שלא ניתן לשוב...

לרחם - לתת לו דעת

ואיך שהוא.. שיהיה עקשן גדול - לחתור, לבקש,לרצות - ויתלה עיניו למרום - תמיד !

וירבה את ההשתוקקות ולא יניח את הרצון !

שיחות הר"ן - נא - העיקר הוא הרצון - תקיף - רצון וכיסופים

ומי שלא רוצה להטעות עצמו - יחזור אל ה' מכל מקום שהוא !!!

גוד שבס....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו