מקום החבריה...

יז' בתמוז - יום טוב בימי בית שני...

אור בהעלם - ימי החורבן

אור גלוי - ימי רגלים

דין בחיצוניות לעומת פנימיות המתעוררת לתיקון עמוק

לשבר את ההרגלים ולחיות בחיות את היהדות

שורש המציאות

&@&@.... שיר ... &@&@

לשמיעה ביוטיוב :https://youtu.be/QpLEu5F63SY

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו