סיום מסכת חגיגה - אורי

התבודדות - צורת חיים אחרת ממה שאתה מכיר... להיות פתוח לזה

לחוות את החיים כהתבודדות פנימית קבועה - הקשר עם המציאות והאדם משתנה

"הכרה הפשוטה" - אין עוד מלבדו תכלית לכל יהודי - " יתומים היינו ואין לנו אב"

התבודדות 

שלב א'  - הרגל למצוא עצמך לבד - למצוא את הלבד שבי - לבד חיצוני בשלב ראשון

אתה פוגש את עצמך - "מתחיל" מאבק, לא מתחיל אלא היה קיים כל הזמן רק כעת אתה פוגש אותו/אותם

ועושה שם "שלום" - עד עלות השחר - עד הגאולה וגילוי האור (הנק. הפנימית)

5 דקות שמוקדשות רק לזה. בהצלחה...

יובל משתף מפנימיותו על הדיוק כשחברים משתפים אבל לא בתזמון הנכון לרגע...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו