לחדש את הרצון

קריליבך: קבלת כלי חדש לאור שהוא עדיין מעבר לכלים שלנו

הפחד - לא מכיר את מה שמעבר לעצמי

הספק - אני לא יודע מי אני, האם אני ראוי למה שהקב"ה רוצה ממני ?!

מי שמכיר את נפש ועצמו - יכיר את הקב"ה

למה יש שנאה ? נשמות שלא מכירות את עצמן...

ברור האמת - מה....?!

כשיגיע משיח ידברו רק מהתכלית

"דרשו ה' בהמצאו, קראוהו..." - מענה של יובל לשאלה...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו