סיום מסכת מגילה - אורי

4 פרשיות, הקשר בין שקלים לעמלק

תרומה - "ידבנו ליבו" : לפי הרצון - מדרגת הבחירה - השתדלות האדם

מחצית השקל : קבוע (כנגד התמיד) - מדרגת הסגולה - מימד הנשמה - קבוע קדושה שאינה משתנה ותלויה בנו

הסגולה לא יכולה להתגלות ללא בחירה (בתורה ומצוות) - עשייה מתוך מנוחה

התחדשות בתוך הקביעות, ישראל מעידים על המחדש (המחדש בטובו בכל יום...) 

חידוש חיצוני - לעזוב את העולם וכביכול להתחדש בדבר חדש

חידוש פנימי - למצוא קשר חדש עם עצמך ועם ה' בתוך הקביעות של החיים ובכך המציאות (הרצון) מתחדשת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו