מסע חיפוש אבדות - של היזכרות 

אבדה - נמצאת אצלך, רק איבדת איתה את הקשר בדעתך

טעם מהיין... נרדם 70 שנה / 70 נפש  (בית יעקוב) / 70 פנים לתורה / 70 לשון

רגע לפני הגילוי יש לך ניסיון דווקא מבין הקליפות

"לישון"- לחשוב שכבר "הגעתי"

עיקר התענוג מגודל החסרון

מניעות לעורר את החשק והרצון כדי להרים את התענוג מהמפגש הבא.

העדר האור לבניית הכלי

אני רוצה שהתשובות שלי לחיים יהיו מהבת מלך - באמת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו