@% ניגון @%

קרליבך - רוצים בית שהקב"ה מגן עלינו

חג של שמחה ומים - הטבעיות הנובעת שלך, כמו שאתה

סוכה מקיפה אותך - כולך, פסיפס אחד שלם של קשר עם ה'

ברור הלכתי של הסוכה, הנובע מהרוחניות/פנימיות - ארעי או קבע

משא ומתן בין החיצוניות לפנימיות, מחוייב המציאות לאפשרי המציאות

הקבע - הקב"ה, האפשרי - כל השאר, אנחנו לפעמים הופכים את הסדר...

ברור הדופן - הגבול האישי שלי.

כשאנחנו בריאים - יש תחושת שליטה מדומה (פרעה), "לא לעשות מעצמינו כזה עניין"...

"לית, מגרמך כלום" - גדלות עצומה של גילוי ה' בתוכך

מעבר ממודע לתת מודע מאור פנימי לאור מקיף, לפנות מקום שעדיין לא פגשת בהכרה שלך

"רוח הקודש שייכת אליך", מתוך עבודה, מתוך רצון גבוה שלא מתרשם מהמצב/פער שלך

@# ניגון @#

חלבן / תמימות וילדות

תמימות - ארעי - אמונה בה'

סומך על אלוהיו ואינו סומך שהוא מנהל את העולם

יעקב - בכיר האבות - בתמימות - רש"י - פיו ליבו שווים

תמים - מקשר כל דבר לה' יתברך

מותר להיות באי הבנה ואין עם זה בעיה - במנוחת הנפש

3 סוגי בטחון - חיצוני, בדעת, שאין לך מושג...

קשר עם החבר מתוך קטנות וגדלות - גילויים של הקב"ה

לחזור לילדות ולחדוות החיים

ביטוי לתמימות - דיבור ישיר עם ה', שיתוף רגשי של מצבך

ליצור קשר קבוע עם הקב"ה - המציאות שלך מהקב"ה

תומר משתף על תפילת נעילה...

זוהר משתף... על הגאולה...

 @&@ ניגון סיום @&@

 

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו