שלמות העיצה ולדבר מהתכלית - היקבצו בני יעקוב

וישב - השמחה בעבודה הפנימית ועבודת התיקון

לקבל את הגזרות עם רווחי ההשגחה "בטוב"

בית הילל ובית שמאי שבתוכי בהתאם למציאות והצורך הפנימי

יובל מספר - שולחן שבת, ורווח בעדרים...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו