נכנס יין יצא סוד - הרחבת הלב והדעת, ע"מ להתחבר למציאות ממקום חדש - התחדשות בקביעות

מחצית השקל - קביעות וסגולה, נדבת ליבו - התחדשות ובחירה

התגלות מלכותו או מלכותי, עזות ד'קדושא

יעודי הוא יהודי

הביטחון שלי שאני בכיוון - שאני מתפלל על זה

עשיר - מוחין ד'גדלות, לא ירבה...זכיכות דעת וגאוה

עני - מוחין ד'קטנות, לא ימעיט...ענווה פסולה

הלכות לימוד תורה - לשוב למרכז הפנימי

ברור  מול החברים...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו