@$@ ניגון יצחק מאיר @#@#@

התבודדות - לחוות ממקום/מימד אחר לגמרי

חיבור יחידי שיש לך עם המציאות

מקום מלא אור ומשמח - לא כי קרה משהו, אלא כי אתה שם

יש חיצוניות ופנימיות בהתבודדות - להיות לבד בלי " מה לעשות..."

בידוד הרעשים הפנימיים ולהגיע לחיבור מוחלט

הגדלת הערך של זה...

נוגה משתף...

5 דק. של מחוייבות

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו