עלים לתרופה / רבי נתן - לשקוד מחדש על תכליתנו הנצחי

השבת אבידה - לדרוש - האם אני רמאי... מחפשים באמת.

באמת רוצה מקום חדש בחיים שלי

לעשות/לבקש משהו מכל הלב...

ליקוט הלכות - הארה שבאה מהלוחות השניים / משברי החיים שלנו

פרשה - כי תצא

בכל דבר יש את הקב"ה - לברר "מה"

מצוות שילוח הקן - גלות וטלטול השכינה - כציפור הנודדת מקינה

בדרך - גלות וטלטול, בעץ - ברור עץ הדעת טוב ורע - לתודעת עץ החיים / ייחודים

ברור ניצוצות - חלקים שלך שנפלו ואתה צריך להרימן

ציפור - דיבור, אם הבנים - התבוננות השכל, אפרוחים/ביצים - דיבורים לא שלמים

להוציא דבר (מהעולם) מתוך דבר (דבר ה')

שלח את האם - שחרר את השכל / התבוננות הנגועה שלנו

שלח תשלח - היא מנסה לחזור עם הבלבולים והדמיונות - לא להילחם... לא להתייחס

את הבנים תיקח לך - הנפשות המתבררות ע"י הדיבורים הקדושים

ביצה - רק נולד למצב, אפרוח - גדל אך ללא כנפיים, בנים - ברור הושלם

לדבר דיבורים פשוטים ותמימים... ספר לקב"ה מה אתה עובד

שבהתחלה הדיבורים הם ביצים...אפרוחים... בנים.

ברור כח המדמה ע"י דיבורים (ולא ע"י התבוננות)

מתוך זה יוצא שכל והתבוננות עמוקים - ללא המדמה

מהדיבור מתגלה לך הדעת הקדושה

@& ניגון @&

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו