בדיקה לעצמי - מתי חשבתי על ה'...היום...השבוע...החודש...

לחשוב לפחות כמו שאתה חושב על אישתך...

כל יהודי יודע שיש בורא לעולם, אבל מה  ה' רוצה ממני ?!

איך, מאיפה להתחיל בכלל ?!

ראשית העבודה - מה הסיבה והתכלית לחיי ?!

לדעת בידיעה חושית שכל כולי חי את הידיעה הזו...

זה ברור אך נסתר...דבקות וקשר עם ה'...

קרבת אלוהים לי טוב... באמת ?!....איך....?!  - בפרק הבא...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו