התחדשות - בשמיים בודקים לא כמה התחדשת אלא כמה פעמים התחלת מחדש (רבינו)

אני עכשיו מתחיל להיות יהודי

פרשת מטות/ מוהר"ן

נדרים - לאסור את המותר, לעשות בפיו מצוות

שטחי הרשות הופכים לתורה ע"י הדיבור

הלכות הכשרת כלים/מתוך מוהרם קנו

כל דבר שיבוא באש תעבירו באש...

מה שמדברים בינו לבין קונו - הוא בחינת רוח הקודש 

איפה שהתחמם הלב לא בקדושה לחממו לקדושה

תדליק את עצמך - עכשיו שליבך טהוא ומלובן - תקשיב לו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו