חסיד בעל נפש. אם אני כאן אז הכל כאן... חרות הנשמה.  בשינוי התודעה משתה נפש והגוף...

מטות

נדרים. גדר בקדושה השייך אלי כפי הכלי שלי.

לרשום את חיי בספר

נדר נותן תוקף הלכתי בדיבור. 

מחשקו ורצונו יוצא מזה תורה

דיבור עם ה. דיוק בדיבור ברצונות 

הבל. קול. דיבור

בינה. יצירה. מלכות

הגבולות הם כלי למרחב

הנפש הישראלי הינו חלק אחורה ממעל הינו תורה ממש

שיחות הרן. נא.

העיקר הוא הרצון להתקרב אליו יתברך

קירבה זה מצב ותחושה

ניגון......

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו