הבטחון יבוא ממקום שאינו בדעתי - שאתה לא יודע איך יסתדר

המערכת משתחררת רק כשאתה מחובר לשורש - ל"מחוייב המציאות"

-- לחוות את החוויה הפשוטה

-- מפגש עם האמת, לשמור על קשר בזמן ששום דבר לא מסתדר

-- אמונה ובטחון באמצעות השיתוף והדיבור

** תרגול - ליצור קשר עם פנימיותי - עם הגוף שלי ואהבה עצמית - מה עולה מכך... **

סיכום - ההזדמנויות בהן הנפש מעלה לתיקוני את ענייני הפנימיים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו