פתיחת ליקוטי מוהר"ן - לכו חזו מפעלות ה'

עיר וקדיש - עירנות בקשר עם ה'

להיות נוכח על נקי - ימימה

להפסיק להיות קפדן על עצמך - תסלח לעצמך - תשכח קצת...

איך לשכוח ?!  ע"י הזכרון שהכל מאת ה' !!

המהות שלך אינה שייכת לפגם

אתה נשמה שמולבשת בגוף ולא גוף עם נשמה !

הרחבת ההזדהות עם הנשמה

לקחת את המוצר הנפשי ולהעלות אותו לקשר עם ה'

סיפור מבית המדרש של הבעלש"ט עם החבורה במז'יבוז'

לפגוש את החסרון השורשי - שאני לא יכול בלעדיו

להיות איש ישראלי גאה, גדול ובוער ובשמחה ...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו