ביום טובה להיות בטוב, ביום רעה - ראה

עבודת אברהם - עמוד קפב

תכלית היסורים, מבט של אמת ללא תועלת עצמית, להביא לקרבת ה'

הנפש הבהמית  - נוטה למנוחה - כביכול לעבודת ה'

איפה דיוק בין העני המתייסר לעשיר החי בשלום ?! - שניהם רודפים אחרי תאוות ליבם...

מבחן פנימי - הכל או לא כלום... האם מחפש תמורה לעבודתי ?!

אז למה לעבוד את ה' ללא טעם ?! - להגיע לשחרור מדמיונות...ברור האמונה

אין עוד מלבדו... שכל המערכת שלי תעיד את זה...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו