לשליך את השכל לפני כניסה לקברי צדיקים

הצדיקים פועלים יותר במותם מאשר בחייהם

אברהם - הר, אהבה אין סופית, ללא קשר למה יאמרו עלי

יצחק - שדה, צמצום וגבולות, מסירות נפש על רוחניות

יעקוב - בית, תפארת מחברת את הקצוות - להרגיש בבית עם היהדות, עצמי, עם ה'

רבי נתן הלכות נזיקין - מתקנים נשמות ישראל...

שיר של אלוני.....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו