הבעלש"ט - ערי מקלט

3 ערי מקלט - מחשבה, דיבור ומעשה - לבושי הנפש

במידה ונופלים בחלקים יש לחזקם במחשבות טובות, דיבורים קדושים ומעשים טובים

רציחה - איבוד הקשר עם הזהות הנשמתית שלך, יצאת ממקומך

גואל הדם - החלק הפנימי שלך ששופט אותך ומנסה לבטל אותך מעבודת ה', הוא ניזון מהייאוש שלך ולא מהעבירה או החטא

משפט/סנהדרין - התבודדות וכתיבה של פנימיותך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו