(* ההתחלה לא הוקלטה...עמכם הסליחה)

* בזמן הזה להתמסר/להתבטל למצב "פתאום" אני חייב לסמוך על ה'... "בעל כורחי"

* הקיצו ורננו שוכני עפר - זמן גאולתינו

* להתמסר לאהבת ה' אלינו

החלל הפנוי הוא רגע לפני ההתגלות - שחרור ההרגלים/הידיעות

תומר: אני רוצה להתחדש  - לא לחזור לאותו מקום...

המצב מעלה כעת נקודות שדורשות ממך השלמה ותיקון - עכשיו ביתר שאת

להקשיב לנשים (תפ"א/אבו-עלי) - הלב מוכן להתמסר לאמת

ה' איתך, ה' לא מרחיק, האדם מרחיק את עצמו...

הר"ן רכח - כשמשיח יבוא, מי שמתבודד יהיה כאילו התעורר משינה, והשאר מבוהלים...

הכרות אנטימית עם הקב"ה.

שיויתי ה' לנגדי תמיד....

עבודה לשבת : לשוות את אותיות ה' לנגד עיניו ושכלו - קשר חי עם האין סוף...

&@&@ ניגון &@& - יא אכסוף...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו