מחויבות העיקרית של האיש הישראלי - להתחדש

"אלה תולדות יעקב יוסף"...

לפגוש את כל הקומה שלך...

יוסף - הולך ומוסיף (נרות חנוכה) - דעת ברחוקים

מפגש בגובה עיניים - "טינג"

מילה דשטותא מחברים...

ולא יכלו דברו לשלום - אחת בפה ואחת בלב - אמיתי

התקרבות בדחיקת השעה - מגבירה את הדינים

לא "לפתור" את "הבלגן" החיצוני, אלא לפגוש את הנקודה הפנימית לברור

שלום - תוצאה/גילוי של האמת

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו