הברור באדם עצמו - עבודה פנימית - התקרבות לה'

כח הדיבור והשפע ממנו

צרות הנפש באות מהדיבור והלשון

4 סוגי דיבור - צדקה, תשובה,עשירות ומלכות

הציר - אור האמת שיאיר בדיבור

רע - ריחוק/פרוד/פה בלי לב. טוב - קירבת ה' לי טוב

מעבר מדור דעה (לאה, פנימי) לדור א"י (רחל,גלוי, התמודדות עם העמים/מידות)

שלח לך - לעצמך, לכבוש את הארץ - הנפש והמידות, ארץ כנען - זולתך

חסיד  - בעל נפש 

לשון הרע מתוך חולשה/פיצוי - לא מוכן לרדת... לפגוש...

"ארץ אוכלת יושביה"... הטבת ה', ותרגום שלנו להרעה, כח מדמה

האדם מושך על עצמו - אין בא בלי מביא

מרגלים / הרגלים "זאת המציאות שלי" - לא תבוא לתיקון

ביטוי לפי רצון ה' ולא לפי ההרגל - אז הכל שווה ואפשרי

בעלש"ט - "עבודה צורך גבוה" - לכל עבודה יש שורש רוחני - להיות בכל רגע בקשר גם עם הילד בגן המשחקים

אמונה פשוטה

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו