הרגש מול ציווי

רזי לי/ חרלפ - נפילת הדורות באחרית הימים...התחמקות מקיום התורה והמצוות...מפני שרוצים להגיע לעבודת האבות לפני מתן תורה בהרגש..."

הגילוי האותנטי הפנימי מתוך נשמתי

3 מצבים נפוצים

1. יאוש מההרגש "ותקועים" בציווי

2. עוזבים את הכל למען ההרגש

3. חיבור הרגש לציווי בתוך המסגרת

מוהר"ן/לד - מצווה לבוש של ה יתברך - צמצום אור אין סוף למצווה

גילוי אור אין סוף בנפש

שיתוף זוהר - לימוד עם הילדים

שהצמצום לא יהיה חוויה של התפשרות

שיתוף מיכאל - הרחבת הרגשי הלב בציווי

שיתוף צביקה - חשכות בימי חול ואור בשבת

שיתוף יואב - אור בשבת, התקרבות לאמת, מצב חדש בשבת

ככל שמתקרבים יותר ,רוצים את הדבר בעצמו ולא את הפיצויים...

לשים לב מה דוחף אותי... מה מתלבש על התורה והמצוות

שיתוף אליאסף - מתוך הצמצום להגיע להרחבה - עבורי

שחרור התפיסה - המציאות משוחררת, הקשיים נובעים מהתרגום והמדמה שלנו

יובל - לעבודה

- אהבה ויראה - האם אתה מרגיש את זה בחייך... תתחיל להרגיש את זה מהמציאות...

- דגש לרגש : ניגון ושירה

- תפילה ותורה : לימוד בקול רם - לנסות להכניס את הלב לדיבורים

- יציאה לטבע : לבד, עם חברים, עם העשבים...

- ללמוד לפטפט : בפיך ובלבבך לעשותו - חיבור המח ללב

- התבודדות : שפיכת הנפש - לדבר עם ה' כמו עם חבר אמיתי

- צעקה בשדה : בלי טעם ודעת...

- לקבוע זמן מול ה' - לפתיחת הרגש - ציווי ההרגש

- שיח קבוע עם ה' - דו-שיח עם ה' - חיבור ההרגשים לציווי

שיתוף צביקה - קידושה רבה בשבת אחרי לידת הבת... רוח הקודש....

גוד שבס.

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו