בני אהרון - בקורבותם לפני ה' - לא רצו לחזור לעולם הזה, רק דבקות בה' וזהו החטא בעצמו - רצוא ללא שוב

הלכות לראש חודש וברכת האילנות

אורות הקודש - מאיר מעביר - החישה והממללה - בהקשבה העליונה אין השכל עושה פעולתו - דממה

חירות - החיבור לזמן העכשוי בהקשבה למקומך, ולהמית את ההרגל. (שלב א')

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו