בני מחשבה טובה - מקום ועד החבריה ...

המרגלים - מביאים את מה שראו.... האומנם ?!

השורש הינו ההסתכלות ותפיסת המציאות (תרגום) - בעבודה פנימית

ימימה "כמו ההסתכלות כך היתר..."

לרוב המערכת הולכת עם התרגום  - ולא מפתחת מידת רוחק

התרגום השורשי - ה' הטוב והמטיב

והיינו בעיניהם... אם אתה חושב על עצמך "כחגב" - אזי חושב שגם אחרים חושבים עליך כך

מסע של הערך העצמי

הרב קוק : מסע התעלות האדם כגובה המצוייר בנפשו...

הערך העצמי לא תלוי בכלום - אין לו יחס למעשים

נשמה - חלק אלוקה ממעל

הרב קוק : יש להתיירא יותר מהשפלות מאשר מהרוממות

ענוה אמיתית - אתה קודש קודשים

לראות את המציאות כמו שהיא

מה הנקודה שלך - ישראל אשר בך אתפאר - התגלות ה' דרכך

הכרה בחסרונות והכרה בערך עצמי - משלימים זה את זה

ככל שאתה גדל את ה רואה יותר חסרונות - אך מסוגל יותר לטפל בהם ולעלות !

ערך עצמי אמיתי - אינו תלוי בהשוואה / לא על חשבון אחרים

השמש שוקעת - והירח והכובים זורחים - זה הזמן שלנו לגדול ולהשפיע...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו