דור המדבר - שקיעה של הגדולים  (שמש) כדי שהירח יאיר

ביטול ממקום של גדלות למשיח - כשיש לך את האור שלך והאור שלך נשאר

תלות רק בקב"ה

מחלוקת לשם שמיים... אש ומים - שמיים - מחלוקת שורשית במציאות -

מתח ניגודים המאפשר חיים

מחלוקת לברור האמת - איך אני יודע שאני במחלוקת לשם שמיים

פשיטות ותמימות בברור האמת

בכל מחלוקת (התפעלות), יש נק. אמת השייכת לליבך

יש מדרגות ויש השוויה - טישטוש המדרגות מוביל למחלוקת - יושר ועיגול - למדן וצדיק

זיהוי הנקודה השייכת לליבך - שיתוף

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו