לעצום עיניים - להיכנס פנימה

ולחפש רצון... בתוך רצון....

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו