"הלילה הזה מסוגל לתשועת עולמים"... אליהו הנביא

יש בורא לעולם

התפתחות- בקשב למציאות ולעצמו מחדש

עוז להיות בוחר

" חייב לראות אדם עצמו"... כערך לגילוי לבבו הפנימי כם ערך קרבתו לה'

היסוד - החרות כבר נמצאת / השפע כבר ישנו

רצון זה מצב - רצון לרצות

לאור הנר - פעם בשנה לזכור שאני מצה

קשר עם ההווה - ללא תוספות

החמץ - מראה לך שאתה לא - עבודת ה' להיות בקשר עם מה שעובר עליך עכשיו

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו