חכמת הלב ופתיחות הלב - ביטוי לאמונה

תןרה - מח, מקדש - לב

הלב מסור לאדם, אחד המרבה אחד הממעיט העיקר שיכוון ליבו לשמיים...

כך נבדלים עובדי ה', בעבודת הלב - מצד רוחב הלב

אוהב אדם, אוהב ה', אוהב התורה.

מנוחה נשמתית - שלמות העבודה -  חלק אלוקה ממעל...

חכמת הלב - לשמוע את הרצון הפנימי מאחורי המילים - מודעות

חכמת הלב - קשוב לפנימיותי

גילוי דבר ה' - ברגע העכשוי - הפשטת הלבושים

רמח"ל - ישכיל תוכיות הדבר...

מוהרן נ"ד - תורת הרמזים

זיהוי הנקודה השייכת לליבך דרך מחשבה, דיבור ומעשה - שאלו רמיזותיו של ה' אליך

קשר עם ה' - קשר עם פנימיותי

מדד - קירבה ושמחה ורצון להתחדשות...

 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו