מוהר"ן ב' תנינא - ימי חנוכה

חנוכה - הלל והודאה / הודייה -> שעשוע עולם הבא

הודאה - על האמת

הודייה - על הטוב

כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה -> שעשוע העולם הבא

ולדעת את ה' יתברך...

לעתיד לבוא - פנימיות ההווה

הלכות - שעשוע העולם הבא

חידוש בהלכה - קשר/חיבור מחודש להלכות החיים

החיים -> אלוקות

הלכה - מוליכה אותנו אל ה' יתברך

הלכה - גילוי החסד של ה' יתברך

עיקר הצרה - בלב - לב מבין

נרגיש קרובים לה' ונודה לו יומיום

לחזור לפשיטות שבעשיית ההלכות...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו