עבודה עם החושך

להיות טוב עם עצמי - בלי הירידות העצמיות

גילוי הנפש- מפגש עם כל הקומה

הצדקת החסימות

ביטוי בגבול וביטוי כנה

הכשרת האברכים - להפריד את דבר העולם ולפגוש את הכוחות הפנימיים

ההתרגשות....

שמחה משתף - מאהבה פרטית לאהבה כללית

שיחה אישית עם הקב"ה

עבודת שר החוץ ושר הפנים

לשמיעה ביוטיוב : https://youtu.be/XkLVdP6JSek

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו