שבירת כלים - הפקרות מול הפרזה

יום טוב/מקרא קודש-קורא לנו לגלות שאין שום חיוב הטבעי כלל

הקודש - המציאות קוראת לנו לנקודת הכל מרצונו

אדם עייף - היינו עייף מאמונתו שהכל אפשרי המציאות

להטות אוזננו לשמוע את הקריאה הקדושה - לשמוע בלבבך - שהכל ברצונו - אזי זוכה לשמחת יום טוב

ההשקטה מאפשרת לשמוע את "אנוכי ה' אלוקיך"... וכך תקבל את התורה "לא יהיה לך אלוקים אחרים"...

חג שמייח - עבודת חיים

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו