בין הגר לשרה - ניסיון העקדה

עד כמה האמונה חיה בי...

תן לי תפילה שמה שעובר עלי - "בסדר"

לחזור להיות מעורסל - ע"י ה' יתברך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו